Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Ua Kevcai Nco Txog Yexus Txojkev Tuag

Ua Kevcai Nco Txog Yexus Txojkev Tuag

Txhua txhua xyoo Yehauvas Cov Timkhawv yeej ua kevcai nco txog Yexus txojkev tuag li nws tau hais tseg. (Luka 22:19, 20) Peb zoo siab hlo caw koj tuaj koom rau hmo uas tshwj xeeb ntawd. Koj yuav nkag siab seb Yexus txojkev tuag muaj nqes npaum li cas rau koj.