Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Haujlwm Thiab Nyiaj Txiag

Kev Khwv Noj Khwv Haus

Siv Zog Ua Haujlwm—Leejtwg Thiaj Xav Ua?

Coob leej ntau tus xav tias tsis tsim nyog ua tej haujlwm dog dig. Hos muaj tej tug nyiam siv dab siv zog ua haujlwm. Ua li cas lawv ho nyiam siv zog ua haujlwm?

Nyiaj Txiag Muaj Nqes Npaum Li Cas?

Lub Neej Kaj Siab Lug​—Txaus Siab Rau Lub Neej Thiab Ua Siab Dav

Coob leej ntau tus xav tias yus yimhuab muaj nyiaj, yus yimhuab zoo siab. Tiamsis kev muaj txiag nplua nuj puas ua rau peb zoo siab tiag? Tibneeg tau tshawb pom li cas?

Ntxhov Siab Txog Nyiaj Txiag

Txawm tias ib puas tsav yam nce nqe tas lawm los, tus kwvtij no pab tau nws lub cuab lub yig.

Txawj Siv Nyiaj Txiag

Puas Zoo Rau Peb Qev Txais Luag Nyiaj?

Phau Vajlugkub lub tswvyim pab koj txiav txim zoo.

Kev Pab Thaum Muaj Kev Txom Nyem