Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

“Vim Li No Kuv Thiaj Los Rau Hauv Ntiajteb”

Ua tib zoo saib seb Yexus txawj qhia npaum li cas thaum nws ua siab tawv qhawv ua timkhawv txog qhov tseeb.

Mus saib Mathai 21:23-46; 22:15-46.