Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

‘Cia Li Paub Tseeb Tias Vajtswv Tsa Yexus Ua Tus Tswv Thiab Khetos’

‘Cia Li Paub Tseeb Tias Vajtswv Tsa Yexus Ua Tus Tswv Thiab Khetos’ (Ntu I)

‘Cia Li Paub Tseeb Tias Vajtswv Tsa Yexus Ua Tus Tswv Thiab Khetos’ (Ntu I)

Ua cas koj thiaj paub tseeb tias Vajtswv twb tsa Yexus ua tus Tswv thiab Khetos lawd? Saib zaj yeeb yaj kiab no, koj thiaj nco ntsoov tias Vajtswv twb tsa Yexus lawm tiag.