Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Yeeb Yaj Kiab Txog Tej Phau Ntawv Vajlugkub

Phau Nehemi Zoo Li Cas?

Phau Nehemi Zoo Li Cas?

Zaj no ua ntsig txog tej ntsiab lus hauv phau ntawv Nehemi thiab thaum cov Yudai rov kho Yeluxalees dua tshiab tom qab lawv tawm tim Npanpiloo rov los.