Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ Lub 5 Hlis Xyoo 2015 | Puas Yog Hnub Kawg Los Ze Lawm?

Koj xav li cas xwb thaum koj hnov luag hais tias, “Hnub kawg los ze lawm?” Tej uas koj xav txog puas ua rau koj ntshai?

THAWJ ZAJ

“Hnub Kawg” Yog Li Cas Tiag?

Koj puas paub tias “hnub kawg” uas phau Vajlugkub qhia txog yeej yog ib txoj xov zoo?

THAWJ ZAJ

Puas Yog Hnub Kawg Los Ze Lawm?

Nyeem txog 4 yam uas yog lub cim qhia tias hnub kawg los ze lawm uas nyob hauv phau Vajlugkub los teb lo lus nug no.

THAWJ ZAJ

Coob Tus Yuav Dim Hnub Kawg​—Koj Kuj Dim Tau Thiab

Yuav ua li cas thiaj dim? Puas yog peb yuav tau npaj khoom ub khoom no ntau ntau tos hnub kawg?

Ceev Faj Zov Tos​—Xatas Nrhiav Nrhw Kev Tom Koj!

Xatas muaj zog heev, nws limhiam kawg li, thiab nws dag ntxias coob leej. Nws thiaj yog ib tug yeeb ncuab phem heev.

Koj Muaj Peevxwm Tawm Tsam Yeej Xatas!

Koj yuav ua li cas koj thiaj tsis muaj lub siab khav theeb, ntshaw tej qhov txhia chaw, thiab qaug rau kev plees kev yi?

Lawv “Pom” Tej Uas Vajtswv Tau Cog Tseg

Cov txiv neej thiab pojniam hauv phau Vajlugkub xav ntsoov txog Yehauvas tej lus cog tseg. Lawv ua qauv zoo heev rau peb xyaum.

Yoog Tus Uas Muab Txojsia Ib Txhis

Thaum peb tsis tau raug kev nyuaj siab, peb puas paub luag mob siab npaum li cas tiag?

XYAUM LAWV TXOJKEV NTSEEG

“Kuv Nim Yog Vajtswv Lov?”

Puas tau muaj kev khib xeeb, kev ntxeev siab, lossis kev ntxub hauv koj tsev neeg dua li? Yog muaj dua lawd, zaj uas tham txog Yauxej lub neej hauv phau Vajlugkub yuav pab tau koj.