Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | VAJTSWV LUB NCEEG VAJ—YUAV PAB TAU KOJ LI CAS?

Vajtswv Lub Nceeg Vaj Muaj Qabhau Dabtsi Rau Koj?

Vajtswv Lub Nceeg Vaj Muaj Qabhau Dabtsi Rau Koj?

Muaj tsheej plhom leej thoob ntiajteb vam ntsoov Vajtswv lub Nceeg Vaj. Lawv niaj hnub thov Vajtswv li Yexus tau qhia no: “Thov cia koj lub tebchaws [Nceeg Vaj] los. Thov cia muaj raws li koj lub siab nyiam rau hauv ntiajteb.”Mathai 6:10.

Coob leej xav paub txog Vajtswv lub Nceeg Vaj, tiamsis tej kev ntseeg feem coob tsis quav ntsej li. Tus sau keeb kwm hu ua H.G. Wells tau pom tias Yexus yeej muab lub Nceeg Vaj saum ntuj ceeb tsheej “saib rau nqe tshaj plaws li.” Txawm li ntawd los, tej kev ntseeg Khixatia feem coob tsis kub siab qhia txog lub Nceeg Vaj li.

Yehauvas Cov Timkhawv muab Vajtswv lub Nceeg Vaj saib muaj nqe heev. Lawv tsis coj li tibneeg feem coob. Muab xav li no: Phau Tsom Faj uas koj tab tom nyeem no tau muab luam ua 220 yam lus. Ib lub hli twg luam txog li 46 plhom phau. Phau Tsom Faj thiaj yog phau uas raug luam tawm ntau tshaj plaws hauv qab ntuj no. Phau ntawv no lub hom phiaj yog sau los ua dabtsi? Phau ntawv no lub npe hu ua: Phau Tsom Faj Tshaj Tawm Txog Yehauvas Lub Nceeg Vaj.  * Yog li ntawd, lub hom phiaj yog sau los tshaj tawm txog Vajtswv lub Nceeg Vaj ntag.

Vim li cas Yehauvas Cov Timkhawv ho siv zog tshaj tawm txog Vajtswv lub Nceeg Vaj ua luaj? Vim peb ntseeg tias phau Vajlugkub yog phau ntawv tseem ceeb tshaj plaws hauv ntiajteb no. Lub ntsiab hauv phau Vajlugkub yog qhia txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Thiab peb ntseeg ruaj nreeg tias tsuas yog Vajtswv lub Nceeg Vaj xwb, thiaj yuav kho tau tibneeg tej teeb meem niaj hnub no.

Yehauvas Cov Timkhawv kub siab lug tshaj tawm txog Vajtswv lub Nceeg Vaj ib yam li Yexus. Thaum Yexus nyob hauv ntiajteb no nws xam pom lub Nceeg Vaj ua ntej txhua yam hauv nws lub neej. (Luka 4:43) Vim li cas lub Nceeg Vaj tseem ceeb ua luaj li rau Yexus? Tseem ceeb npaum li cas rau koj? Peb xav kom koj nyeem txuas ntxiv zaj tom ntej no txog phau Vajlugkub tej lus teb.

^ nqe 5 Yehauvas yog Vajtswv lub npe uas nyob hauv phau Vajlugkub.