Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 8 Hli Xyoo 2016

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm lub 9 Hlis tim 26 txog lub 10 Hli tim 23, 2016.

Yehauvas Lub Ntsiab Rau Kev Txij Nkawm

Vajtswv puas yog tus tsim kev txij nkawm?

Yuav Ua Li Cas Cov Txij Nkawm Thiaj Txawj Sib Hlub

Lub tswvyim uas pab tau yus tiag tiag.

Koj Puas Ua Tau Yehauvas Tes Haujlwm Ntxiv?

Kawm seb koj yuav ua haujlwm rau Yehauvas li cas ntxiv.

Koj Puas Nrhiav Kev Los Cob Qhia Lwm Tus?

Peb yuav pab cov tshiab ua haujlwm ntxiv rau Yehauvas li cas?

KUV LUB NEEJ

Ua Cas Kuv Ho Nrhiav Tau Kev Zoo Siab?

Ib tug tub hluas Askiv nrhiav tau lub neej muaj kev xyiv fab puv npo, vim nws tau mus tshaj tawm rau tebchaws Puerto Rico.

Tej Uas Peb Xav Paub

Ua cas Yexus cov yeeb ncuab ho yws ua luaj thaum Yexus lawv tsis ntxuav tes?