Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 5 Hlis Xyoo 2016

 THAWJ ZAJ

Thaum Yus Ib Tug Neeg Tas Sim Neej

Thaum Yus Ib Tug Neeg Tas Sim Neej

Bebe txiv tau ua tsheb sib nraus tas sim neej lawm. Thaum lawv nyob tom nws txiv lub ntees, ib tug txheeb ze ntxhi rau nws tias:

“Me naib’e, txhob quaj quaj os. Vajtswv yeej pom zoo li no os mog.”

Bebe [npi·npi] mob siab nws txiv heev. Txawm tias tus txheeb ze hais rau qhov zoo xwb los, nws pom tias tej lus ntawd yimhuab chob nws siab, nplig tsis tau nws li. Nws xav tias yog Vajtswv pom zoo ua cas nws tsis pom ib qho zoo qhovtwg li. Ntau xyoo tom qab no, thaum nws sau ib phau ntawv txog hnub uas nws txiv tuag, nws tseem quaj ntsuag nws txiv qees.

Zoo li Bebe, thaum yus tus neeg tas sim neej lawd yus yeej quaj ntsuag nco txog nws. Phau Vajlugkub hais tias kev tuag yog “tus yeeb ncuab kawg” nkaus. (1 Khaulee 15:26) Kev tuag zoo li tus yeeb ncuab uas txeem plaws los rau hauv yus tsev es chua ntia yus tus neeg coj mus lawm. Peb yeej tsis paub tsis faj tias lub caij twg yuav muaj kev quaj ntsuag. Twb yog vim li ntawd thaum muaj ib siab ob qeg, thiaj mob siab ua luaj. Tsis muaj ib tug twg yuav dim tus yeeb ncuab no.

Yog li, yuav ntev npaum li cas yus mam rov kaj siab dua? Yuav ua li cas thiaj uv dhau kev quaj ntsuag? Yuav ua li cas thiaj nplig tau cov uas txom nyem siab ntsws? Cov tuag puas tseem muaj kev vam kev cia siab?