Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Ntxwg Nyoog zoo li cas tiag?

RAWS LI KOJ XAV Ntxwg Nyoog . . .

  • puas yog ib tug plig?

  • puas yog nplooj siab phem uas tibneeg muaj?

  • puas yog yus lub siab rov hem yus xwb?

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI NO

Ib txhia xav tias Ntxwg Nyoog yog nplooj siab phem uas tibneeg muaj xwb. Ib co ho xav tias tsis muaj Ntxwg Nyoog, tsuas yog yus lub siab rov hem yus xwb. Tiamsis tsis yog li lawv xav ntawd. Ntxwg Nyoog twb nrog tau Yexus hais lus thiab “sim” tau Yexus. (Mathai 4:1-4) Yog li ntawd, Ntxwg Nyoog yeej yog ib tug plig tiag tiag, uas limhiam heev.

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS NTXIV?

  • Thaum xub thawj Ntxwg Nyoog kuj yog ib tug tubtxib saum ntuj uas zoo heev. Tiamsis nws muab qhov tseeb tso tseg. (Yauhas 8:44) Nws fav xeeb rau Vajtswv thiab dag ntxias lwm tus.

  • Muaj ib co tubtxib saum ntuj kuj nrog Xatas ntxeev siab tawm tsam Vajtswv.Qhia Tshwm 12:9.

  • Cov uas xav tias tsis muaj Ntxwg Nyoog, ces twb raug Ntxwg Nyoog ntxias lawm.2 Khaulee 4:4.

Ntxwg Nyoog tswj puas tau tibneeg?

IB TXHIA XAV TIAS Ntxwg Nyoog tswj tsis tau tibneeg. Muaj dua cov ho ntshai tshee na tsam dab ho los looj koov. Koj puas xav li ntawd thiab?

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI NO

“Lub ntiajteb huvsi nyob hauv tus uas Phem qab hwjchim.” (1 Yauhas 5:19) Yog li ntawd, Ntxwg Nyoog yeej muaj tswvyim haub ntxias noob neej, tiamsis nws tsis muaj hwjchim tswj kom txhua leej txhua tus ua raws li nws lub siab nyiam.

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS NTXIV?

  • Ntxwg Nyoog txawj siv tswvyim dag ntxias tibneeg.2 Khaulee 11:14.

  • Muaj ib co hauv phau Vajlugkub kuj raug dab.Mathai 12:22.

  • Yog koj vam khom Vajtswv, nws yuav pab koj tawm tsam yeej Ntxwg Nyoog.Yakaunpau 4:7.