Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 3 Hlis Xyoo 2018

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm rau lub 4 Hlis tim 30 txog lub 6 Hli tim 3, 2018.

Cov Khixatia Yuav Tsum Ua Kevcai Raus Dej

Phau Vajlugkub qhia li cas txog kevcai raus dej? Cov uas xav ua kevcai raus dej yuav tsum xub ua dabtsi? Thaum peb qhia Vajlugkub rau lwm tus, vim li cas zoo rau peb nco ntsoov tias lawv yuav tsum ua kevcai?

Cov Niam Txiv, Nej Puas Pab Menyuam Los Ua Kevcai Raus Dej?

Ua ntej menyuam ua kevcai raus dej, cov niam txiv yuav tsum paub tseeb li cas?

Cia Li Zoo Siab Xyiv Fab Tos Txais Qhua!

Vim li cas phau Vajlugkub thiaj txhawb cov Khixatia kom ib leeg tos txais ib leeg? Lub sijhawm twg thiaj zoo rau peb tos txais qhua? Vim li cas ho nyuaj tos txais qhua ua luaj tiamsis peb yuav tau ua li cas?

Vajtswv Qhuab Ntuas Tus Uas Nws Hlub

Cov uas Vajtswv tau qhuab ntuas yav tas los tej qauv pab tau peb li cas? Thaum peb qhuab ntuas lwm tus, peb yuav xyaum Yehauvas thiab Yexus nkawd li cas?

“Cia Li Mloog Lus Qhuab Qhia, Cia Li Txawj Ntse”

Vajtswv qhia kom peb txawj qhuab ntuas peb tus kheej li cas? Yog lub koom txoos qhuab ntuas peb yuav pab tau peb li cas?