Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 11 Hlis Xyoo 2017

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm rau lub 11 Hlis tim 25, 2017 txog lub 1 Hlis tim 28, 2018.

Xyiv Fab Hlo Hu Nkauj!

Yuav ua li cas thiaj tsis ntshai thiab tsis txaj muag hu nkauj qhuas Vajtswv hauv lub koom txoos?

Yehauvas Puas Yog Koj Lub Chaw Cawm Siav?

Cov Yixayee tej moos cawm siav thaum ub qhia li cas rau peb txog Vajtswv txojkev khuvleej?

Xyaum Yehauvas Txojkev Ncaj Ncees Thiab Kev Khuvleej

Tej moos cawm siav qhia li cas rau peb txog Vajtswv? Nws saib txojsia muaj nqes li cas? Nws coj ncaj rau txhua fab li cas?

Tawm Tsam Lub Qab Ntuj Tej Tswvyim

Peb yuav tsum tsis txhob cia lub qab ntuj txojkev xav yaum tau peb. Kawm txog lub qab ntuj no 5 lub tswvyim.

Txhob Cia Ib Yam Dabtsi Txeeb Tau Koj Tus Nqe Zog

Tom qab Povlauj qhia txog tus nqe zog uas cov Khixatia yuav tau, nws kuj ua tib zoo ceeb toom lawv thiab.