Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 10 Hli Xyoo 2017

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm rau lub 11 Hlis tim 27 txog lub 12 Hlis tim 24, 2017.

“Hlub Ntawm Tes Haujlwm Thiab Ntawm Qhov Tseeb”

Peb yuav ua li cas qhia tias peb muaj kev hlub tuaj nruab siab tiag tiag?

Qhov Tseeb “Tsis Yog Coj Kev Sib Haum Xeeb Los Yog Coj Ntaj Los”

Rab “ntaj” uas Yexus coj los yog dabtsi?

Xekhaliya Tej Yog Toog Muaj Nqes Li Cas Rau Koj?

Ib thooj ntawv uas ya yuj yees, ib tug pojniam zaum hauv lub tawb efa, 2 tug pojniam uas muaj ob phab tis zoo li os dej dub. Vim li cas Yehauvas ho ua rau Xekhaliya pom tej no?

Cov Tsheb Nees Thiab Lub Mom Vajntxwv Yuav Tsom Kwm Koj

Ob lub roob tooj liab, 4 lub tsheb nees ua rog, thiab tus pov thawj hlob ua vajntxwv. Xekhaliya zaj yog toog kawg nkaus no txhawb tau Vajtswv cov tibneeg niaj hnub nimno li cas?

KUV LUB NEEJ

Yehauvas Foom Koob Hmoov Rau Cov Mloog Lus

Nyob rau xyoo 1952, Aulib Mathai thiab nws tus txiv zoo siab hlo tho kev rau sab qab teb Ayalees. Yehauvas tau foom koob hmoov li cas rau nkawd?

Cov Khixatia Ua Zoo Rau Lwm Tus

Qhov uas ib tug Khixatia ua zoo rau ib tug uas tawm tsam, hloov tau nws li cas?

Koj Puas Paub?

Vim li cas Yexus hais tias txhob twv ntuj twv teb?