Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 10 Hli Xyoo 2016

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm lub 11 Hlis tim 28 txog lub 12 Hlis tim 25, 2016.

Nco Ntsoov Tos Txais Qhua

Vajtswv xav li cas txog lwm haiv neeg? Koj yuav ua li cas lwm haiv neeg thiaj paub tias koj zoo siab tos txais lawv hauv lub koom txoos tiag?

Tuav Kev Ntseeg Ruaj Nreeg Thaum Mus Kawm Lwm Yam Lus

Cov Khixatia yuav tsum xub txhawb kom lawv tsev neeg tuav kev ntseeg ruaj nreeg. Cov uas mus pab tej koom txoos hais lwm yam lus yim huab yuav tsum pab lawv tsev neeg.

Cia Li Ruaj Siab Rau Tej Uas Peb Vam Ntsoov

Cov qauv txheej thaud thiab niaj hnub nimno yuav txhawb tau peb txojkev ntseeg heev. Ua li koj yuav ua li cas koj thiaj tuav kev ntseeg ruaj nreeg?

Koj Lub Neej Puas Qhia Tias Koj Ntseeg Vajtswv Tej Lus Cog Tseg?

Kev ntseeg zoo li cas? Peb yuav ua li cas thiaj qhia tias peb muaj kev ntseeg?

KUV LUB NEEJ

Xyaum Tej Qauv Zoo Kam Tiag

Cov Khixatia uas paub tab tso tau tus qauv zoo los txhawb kom lwm tus ua haujlwm ntxiv rau Yehauvas. Thomas McLain qhia seb lwm tus cov qauv pab tau nws li cas, thiab ua rau nws xav pab lwm tus li cas.

Koj Puas Paub?

Tibneeg txheej thaum ub puas mus nyiag tseb noob txhauv rau lwm tus daim teb?