Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tsim Dheev!  |  Phau 4 Xyoo 2017

Cov Lus Piav Qhia

Cov Lus Piav Qhia

Vim li cas lub ntiajteb thiaj kub ntxhov ua luaj?

Phau Vajlugkub hais tias: “Tsis yog neeg coj tau neeg tshais kauj ruam.”​—Yelemi 10:23.

Phau Tsim Dheev! no qhia seb vim li cas coob leej ntau tus ho muaj kev cia siab rau yav tom hauv ntej.