Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 PUAS MUAJ IB TUG TSIM?

Tus Ntshuab Cov Plaub

Tus Ntshuab Cov Plaub

COV tsiaj nyob nruab deg ntau hom daim tawv tuab heev thiaj tiv taus dej txiag. Tiamsis tus ntshuab daim tawv tsis tuab. Nws tiv taus dej txiag vim nws cov plaub tuab heev.

Xav Txog Qhov No: Tag nrho tej tsiaj tuaj plaub uas pub mis rau menyuam, ntshuab cov plaub tuab tshaj. Dav ib yag tes xwm fab xwm meem xwb tuaj txog li 1 plhom txoj plaub. Thaum tej tsiaj raus kiag hauv dej lub cev twb pib txias lawm. Tiamsis ntshuab tsis zoo li ntawd vim nws cov plaub tuab heev. Thaum nws ua luam dej, dej tsis thawm nws lub cev yoojyim, nws thiaj tiv taus dej txiag.

Cov neeg tshawb txujci xav xyaum tus ntshuab cov plaub. Lawv twb tsim tau ob peb hom ntaub ua plaub ntev, plaub luv, plaub tuab, thiab plaub sib. Lawv pom tias yog plaub tuab thiab plaub ntev, ces yimhuab tsis txheem dej. Yog li ntawd, ntshuab cov plaub zoo heev.

Cov neeg tshawb txujci xav tsim ib co ntaub kom txhob txheem dej li plaub ntshuab. Tej zaum qhov no yuav ua rau tej txhia xav tias ntshe thaum mus hauv qab thu dej, yog hnav ib ce ntaub plaub ntshuab yuav thev taus dej txiag heev!

Koj xav li cas? Puas yog ntshuab cov plaub txia los xwb? Los yog muaj ib tug tsim?