Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 PUAS MUAJ IB TUG TSIM?

Tus Muv Txawj Tsom Mam Tsaws

Tus Muv Txawj Tsom Mam Tsaws

TUS muv yuav tsaws qhovtwg los tau, txawm ya los ntawm sab twg los xij. Ua li cas tus muv ho txawj tsaws li no?

Xav Txog Qhov No: Yuav kom tsaws tau, yuav tsum paub ntsuas seb ya ceev npaum li cas thiab nyob deb npaum li cas. Tiamsis qhov no nyuaj heev rau tej kab ntsaum vim kab ntsaum qhov muag tsom tsis pom qhov deb qhov ze. Yog li ntawd, ua cas tus muv ho paub txo zog qeeb zuj zus mam tsaws?

Tej ntab tej muv qhov muag tsis thooj tibneeg li uas tsom pom qhov deb qhov ze. Ntab thiab muv tsuas pom tias lub paj loj lossis me npaum li cas xwb. Thaum nws txav ze zuj zus rau lub paj nws pom zoo li lub paj loj sai zuj zus tuaj. Lub tsev kawm ntawv qeb siab Australian National University tau kawm txog tej muv. Lawv pom tias muv ntsuas seb lub paj loj sai npaum li cas, nws thiaj paub txo zog npaum li ntawd. Thaum txog lub paj, tus muv twb yuav luag nres, thiaj tsaws tau tsis theev nws.

Phau ntawv Proceedings of the National Academy of Sciences hais tias: ‘Qhov uas tus muv txawj tsom mam tsaws yoojyim kawg . . . luag thiaj siv los tawm tswvyim tsim tej yam uas txawj ya txawj tsaws, tsis tas muaj neeg tsav.’

Koj xav li cas? Qhov uas tus muv txawj tsom mam tsaws puas yog txia los xwb? Los yog muaj ib tug tsim?