Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Lus Piav Qhia

Cov Lus Piav Qhia

Niaj hnub no, peb pom hauv this vis thiab hauv tej yeeb yaj kiab ua ntsig txog tej neeg sawv saub, tej txiv neeb txiv yaig, thiab ua ntsig txog tej dab tuag nqus ntshav.

Koj xav, tej no puas yog lam ua si xwb, los yog yuav tau ceev faj?

Phau Tsim Dheev! no yuav piav tias vim li cas tibneeg ho nyiam saib tej yeeb yaj kiab uas ntsig txog dab thiab tej no yog leejtwg lub tswvyim.