Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Koj Puas Tau Xav Li No?

Koj Puas Tau Xav Li No?
  • Yog Vajtswv hlub peb, ua cas nws ho cia muaj kev txom nyem ntev ua luaj?

  • Ua cas peb thiaj paub tseeb tias peb nyob tiam kawg lawm tiag?

  • Tej uas phau Vajlugkub qhia txog Vajtswv lub Nceeg Vaj puas muaj tseeb tiag?

  • Phau Vajlugkub yuav pab peb txiav txim siab zoo tamsim no li cas?

Tus Tswv Tsim hlub peb, nws thiaj qhia kom peb paub txog tej no. Mus saib peb lub vej xaij, www.jw.org/hmn. Lub vej xaij no yuav pab koj tshawb nrhiav cov lus nug saum no. Lub vej xaij no yog tsim los pab tibneeg kawm txog phau Vajlugkub.

Hauv lub vej xaij no muaj ntau yam twj kawm Vajlugkub, tsis hais tej zaj kawm, tej zaj uas twb kaw suab lawm, tej yeeb yaj kiab, tej qauv uas qhia tias Vajlugkub pab tau lawv, thiab lwm yam ntaub ntawv Vajlugkub. Kuj tau muab phau Vajlugkub tso rau hauv thiab. Tag nrho tej no yog theej tawm dawb xwb, tsis tas rau npe kawm Vajlugkub.