Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | TUBTXIB SAUM NTUJ​—PUAS MUAJ TIAG? UA CAS HO XAV PAUB?

Cov Tubtxib Saum Ntuj Puas Pab Tau Koj?

Cov Tubtxib Saum Ntuj Puas Pab Tau Koj?

Muaj ib tav su, Kenneth thiab Filomena uas nyob tebchaws Curaçao tau mus xyuas ib khub niam txiv uas nkawd qhia Vajlugkub rau.

Kenneth hais tias: “Thaum wb mus txog tom nkawd tsev, pom tej qhov rais kaw ntom nti thiab tsis pom lub tsheb lawm. Tiamsis dabtsi cia li ua rau kuv xav tias yuav tsum hu xov tooj mus rau tus pojniam.”

Tus pojniam teb xov tooj hais tias nws tus txiv mus ua haujlwm lawm. Tiamsis thaum Kenneth hais tias nkawd twb tuaj txog ntawm nws taw rooj lawm, nws thiaj qheb qhov rooj rau nkawd los tsev.

Nkawd pom zoo li tus pojniam nyuam qhuav quaj quaj. Thaum Kenneth thov Vajtswv ua ntej lawv kawm Vajlugkub, nws txawm rov quaj dua. Nkawd thiaj ua tib zoo nug seb ua li cas nws ho quaj.

Tus pojniam thiaj qhia rau nkawd tias thaum tav su no, nws npaj yuav txo nws txojsia, thiab thaum Kenneth hu xov tooj mus rau nws, nws tseem tabtom sau ib tsab ntawv tseg rau nws tus txiv. Nws qhia nkawd tias nws muaj tus mob nyuaj siab. Nkawd txawm muab Vajlugkub los nplig nws. Tej nkawd hais cawm tau nws txojsia.

Kenneth hais tias: “Tej zaum yeej yog Yehauvas siv ib tug tubtxib saum ntuj lossis nws lub hwj huam dawb huv los ua kom wb hu xov tooj mus rau tus pojniam. Wb ua Nws tsaug tias Nws tseem cia wb mus pab tau tus pojniam nyuaj siab ntawd thiab.” *

Puas tsim nyog Kenneth thiab Filomena ntseeg tias Vajtswv siv ib tug tubtxib saum ntuj lossis nws lub hwj huam dawb huv los ua kom nkawd mus xyuas tus pojniam? Lossis puas yog Kenneth hu mus ncaj sijhawm xwb?

Peb hais tsis tau tias yog li cas tiag. Tiamsis peb paub tias Vajtswv yeej siv nws cov tubtxib saum ntuj los pab cov tibneeg uas xav paub nws. Phau Vajlugkub hais tias Vajtswv siv ib tug tubtxib saum ntuj los coj Fili uas qhia txoj xov zoo kev mus pab tus tim xyoob Ethi-aupia uas xav paub Vajlugkub.​—Tubtxib Tes Haujlwm 8:26-31.

Ntau txojkev ntseeg qhia tias yeej muaj cov tubtxib saum ntuj uas ua Vajtswv tes haujlwm thiab tiv thaiv tibneeg. Coob tus yeej ntseeg tias muaj cov tubtxib saum ntuj tiag thiab lawv yeej pab tau tibneeg. Tiamsis ib txhia kuj tsis ntseeg li ntawd.

Puas muaj cov tubtxib saum ntuj tiag? Lawv los qhovtwg los? Lawv puas pab tau peb? Cia peb kawm ntxiv.

^ nqe 8 Yehauvas yog Vajtswv lub npe uas nyob hauv phau Vajlugkub.​—Ntawv Nkauj 83:18 NW, Khiav Dim 3:14, hauv qab taw qhia.