Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Thoob ntiajteb tsis hais txojkev ntseeg twg, feem coob qhia tias tibneeg muaj ib tug ntsuj plig uas tsis txawj tuag

 THAWJ ZAJ | NYOB PUV 120 XYOO XWB LOV? PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS?

Kev Tuag Puas Yog Plhis Xwb?

Kev Tuag Puas Yog Plhis Xwb?

TIBNEEG txhua qhov nyias muaj nyias ib txojkev qhia ntsig txog kev tuag. Ib txhia xav tias tom qab tibneeg tuag tseem muaj ib tug ntsuj plig mus nyob lwm qhov lossis mus nrog poj koob yawm txwv nyob. Lwm cov ntseeg tias tom qab tibneeg tuag lawv mus thawj thiab, mus ua dua lwm yam. Ho muaj dua lwm cov ntseeg tias thaum tibneeg tuag ces tas li ntawd lawm xwb.

Koj ho ntseeg li cas? Koj niam koj txiv thiab tej kwvtij neej tsa ib txwm ntseeg li cas xwb? Txhua haiv neeg tus yuav ntseeg li cas los muaj. Ua li, leejtwg thiaj paub qhov tseeb tiag? Peb yuav ua li cas thiaj nrhiav tau qhov tseeb? Kev tuag puas yog plhis mus ua lwm yam lawd?

Tej xibhwb pheej qhia tias txawm neeg txojsia tu lawm los, nws tus ntsuj plig tseem nyob. Cov Khixatia, cov Hidus (Hindu), cov Yudai, thiab cov Moxalees (Muslim) puavleej qhia tias tibneeg muaj ib tug ntsuj plig uas tsis txawj tuag. Cov Npus Das ho ntseeg tias tibneeg tuag ces lawv mus thawj thiab ib lub neej rau ib lub kom mus txog ntuj kag Nawvanas (Nirvana) uas tsis muaj kev ntxhov siab li lawm.

Vim tej kev ntseeg no, tibneeg thoob ntiajteb thiaj ntseeg tias kev tuag yog plhis mus ua lwm yam lawm. Lawv ntseeg tias txawj yug ces yuav tsum txawj tuag thiaj muaj chaws mus. Thiab lawv ntseeg tias Vajtswv yeej tsim tibneeg los nyob li no xwb. Tiamsis Vajtswv Txojlus hais li cas? Thov nyeem txuas ntxiv. Tej zaum koj yuav nrhiav tau tej uas koj ib txwm xav paub txog.