Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Phau 1 Xyoo 2018

Koj Xav Li Cas?

Koj Xav Li Cas?

Phau Vajlugkub pab puas tau koj los ua Vajtswv tus phoojywg?

IB TXHIA NTSEEG TIAS . . .

lawv ua tsis tau Vajtswv tus phoojywg vim lawv muaj kev txhaum. Ib txhia kuj hais tias Vajtswv tsis mob siab txog lawv. Koj xav li cas xwb?

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI NO

Vajtswv “nrog tus uas ua ncaj ncees sib raug zoo.” (Paj Lug 3:32) Yog peb mloog Vajtswv lus ces nws yuav ua peb tus phoojywg.

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS NTXIV?

  • Vajtswv xav nrog peb ntaus phoojywg.​—Yakaunpau 4:8.

  • Vajtswv npaj txhij los pab peb thiab zam peb lub txim.​—Ntawv Nkauj 86:5.

  • Vajtswv cov phoojywg nyiam tej uas nws nyiam thiab ntxub tej uas nws ntxub.​—Loos 12:9.