Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Phau 2 Xyoo 2017

Cov uas dim hnub kawg yuav tau nyob hauv ib lub vaj kaj siab hauv ntiajteb no

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Puas yog peb nyob “tiam kawg” lawm?

Koj xav li cas?

  • Yog

  • Tsis Yog

  • Tej zaum

Phau Vajlugkub qhia li no

“Tiam kawg yuav yog lub sijhawm txom nyem nyuaj siab kawg.” (2 Timaute 3:1) Phau Vajlugkub tej lus faj lem thiab tej uas peb pom tshwm sim niaj hnub no qhia tias peb nyob “tiam kawg” lawm tiag.

Phau Vajlugkub qhia li cas ntxiv?

  • Tiam kawg yuav muaj kev tsov kev rog, kev tshaib kev nqhis, av qeeg, thiab ntau yam kab mob kev nkeeg.Mathai 24:3, 7; Luka 21:11.

  • Cov tibneeg nyob tiam kawg yuav tsis txawj sib hlub, ua phem ua qias thiab kev ntseeg yuav tsuag zuj zus mus.2 Timaute 3:2-5.

Yav tom hauv ntej yuav zoo li cas?

Ib txhia xav tias . . . thaum txog hnub kawg lub ntiajteb thiab txhua tus uas nyob hauv ntiajteb yuav raug rhuav tshem. Lwm cov cia siab tias yuav zoo zuj zus tuaj. Koj xav li cas?

Phau Vajlugkub qhia li no

“Cov ncaj ncees yuav tau lub tebchaws [ntiajteb] ua lawv teej lawv tug, thiab tau nyob rau hauv mus ib txhis.”Ntawv Nkauj 37:29.

Phau Vajlugkub qhia li cas ntxiv?

  • Thaum txog hnub kawg, Vajtswv yuav rhuav tshem txhua txojkev limhiam.1 Yauhas 2:17.

  • Lub ntiajteb yuav ua ib lub vaj kaj siab.Yaxaya 35:1, 6.