Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Lus Piav Qhia

Cov Lus Piav Qhia

KOJ XAV LI CAS?

Yam zoo tshaj plaws uas Vajtswv pub yog dabtsi?

Phau Vajlugkub hais tias: “Vajtswv hlub ntiajteb kawg li nws thiaj pub nws tib leej Tub los.”Yauhas 3:16.

Phau Tsom Faj no yuav qhia tias vim li cas Vajtswv thiaj cia Yexus los tuag txhiv noob neej thiab peb yuav ua li cas qhia tias peb nco nws txiaj ntsig.