Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Vajtswv puas teb txhua leej txhua tus tej lus thov?

PUAS YOG NWS . . .

  • Teb txhua tus huvsi?

  • Teb ib txhia xwb?

  • Tsis teb leejtwg li?

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI NO

“[Yehauvas] nyob ze txhua tus . . . uas muaj siab thov tiag.”​—Ntawv Nkauj 145:18.

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS NTXIV?

  • Vajtswv tsis mloog cov uas fav xeeb rau nws. (Yaxaya 1:15) Tiamsis yog lawv hloov lawv lub neej los ua raws li Vajtswv lub siab nyiam ces nws yuav mloog lawv tej lus thov.​—Yaxaya 1:18.

  • Vajtswv tsuas teb cov uas thov raws li phau Vajlugkub qhia xwb.​—1 Yauhas 5:14.

Peb yuav nyob li cas thov es Vajtswv thiaj mloog?

IB TXHIA XAV TIAS txhua zaus uas lawv thov Vajtswv lawv yuav tsum txhos caug, hnyo hau, lossis ua txaum yim tes thov Vajtswv. Tiamsis puas tas thov li ntawd tiag?

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI NO

Muaj ib co “zaum” thov Vajtswv, ib co “sawv ntsug” thov, muaj dua ib co qhau cev thov, thiab lwm cov “txhos caug” thov. Vajtswv mloog lawv tej lus thov tibsi. (1 Vaj Keeb Kwm 17:16; 2 Vaj Keeb Kwm 30:27; Exala 10:1; Tubtxib Tes Haujlwm 9:40) Vajtswv tsis qhia ib qho zuj zus tias thaum peb thov nws peb yuav tsum nyob li cas.

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS NTXIV?