Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Koj Xav Li Cas Txog Phau Vajlugkub?

Koj Xav Li Cas Txog Phau Vajlugkub?

Raws li koj xav phau Vajlugkub . . .

  • puas yog neeg lub tswvyim?

  • puas yog dab neeg xwb?

  • puas yog Vajtswv Txojlus tiag?

 PHAU VAJLUGKUB QHIA LI NO

“Vajtswv txojlus txhua nqe yog tawm hauv Vajtswv lub qhov ncauj los.”​—2 Timaute 3:16, Vajtswv Txojlus Txhais Tshiab Xyoo 2004.

PHAU VAJLUGKUB YUAV PAB TAU KOJ LI NO

Yuav teb tau cov lus nug tseem ceeb uas koj muaj.​—Paj Lug 2:1-5.

Yuav coj koj rau txhua txoj hau kev.​—Ntawv Nkauj 119:105.

Yuav pab koj muaj kev vam kev cia siab rau yav tom hauv ntej.​—Loos 15:4.

 PEB NTSEEG PUAS TAU PHAU VAJLUGKUB TIAG?

Peb yeej ntseeg tau vim muaj ntau yam pov thawj. Cia peb kawm txog 3 yam xwb:

  • Qhia tib lub ntsiab xwb. Muaj 40 leej sau phau Vajlugkub. Lawv siv 1,600 xyoo los sau mam li tiav. Feem coob cov txivneej no, ib leeg tsis tau pom dua ib leeg li. Txawm li ntawd los, phau Vajlugkub yeej tsis sib cov nyom thiab muaj tib lub ntsiab nkaus xwb.

  • Tsis npog keeb kwm. Cov neeg sau keeb kwm kheev npog tej yam uas ua rau lawv haiv neeg poob ntsej muag. Tiamsis cov neeg sau phau Vajlugkub yeej tsis npog lawv tej kev txhaum, thiab tej yam uas lawv haiv neeg tau ua yuam kev.—2 Vaj Keeb Kwm 36:15, 16; Ntawv Nkauj 51:1-4.

  • Tej lus faj lem hauv phau Vajlugkub muaj tseeb. Phau Vajlugkub twb qhia ua ntej lawm tias lub nroog Npanpiloo yuav poob rau lwm haiv neeg. Zaj lus faj lem ntawd qhia meej tias lwm haiv neeg yuav tuaj txeeb lub nroog li cas. Kuj qhia txog tus thawj rog uas tuaj txeeb Npanpiloo lub npe thiab. Tau 200 xyoo tom qab zaj lus faj lem no, txawm muaj tiav raws nraim li phau Vajlugkub tau hais tseg.—Yaxaya 13:17-22; 45:1-3.

    Tseem muaj ntau zaj lus faj lem ntxiv uas muaj tiav raws li phau Vajlugkub tau hais tseg. Tsuas yog Vajtswv Txojlus xwb thiaj qhia tau meej npaum li ntawd, puas yog?—Yausua 23:14.

 KAWM NTXIV

Vajtswv Txojlus yuav pab tau koj lub neej li cas?

Cov lus teb nyob hauv cov nqe Vajlugkub no: YAXAYA 48:17, 18 thiab 2 TIMAUTE 3:16, 17.