Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Koj Ua Tau Vajtswv Tus Phoojywg!

 ZAJ KAWM 8

Vajtswv Cov Yeeb Ncuab Yog Leejtwg?

Vajtswv Cov Yeeb Ncuab Yog Leejtwg?

Vajtswv tus tuam thawj yeeb ncuab yog Xatas Ntxwg Nyoog. Nws yog ib tug plig uas tau fav xeeb tawm tsam Yehauvas. Xatas tawm tsam Vajtswv tas zog thiab ua teeb meem ntau heev rau tibneeg. Xatas siab phem heev. Nws yog tus uas dag thiab yog tus tua tibneeg.​—Yauhas 8:44.

Lwm cov plig koom nrog Xatas fav xeeb tawm tsam Vajtswv. Phau Vajlugkub muab lawv hu ua dab. Zoo tib yam li Xatas, cov dab ntawd yog tibneeg cov yeeb ncuab thiab. Lawv nyiam ua mob rau tibneeg. (Mathai 9:32, 33; 12:22) Yehauvas yuav rhuav tshem Xatas thiab nws cov dab mus ib txhis. Xatas thiab nws cov dab tsis tshuav sijhawm nyob ntev los ua teeb meem rau tibneeg lawm.​—Qhia Tshwm 12:12.

Yog tias koj xav ua Vajtswv tus phoojywg, koj yuav tsum tsis txhob ua li Xatas lub siab nyiam. Xatas thiab cov dab ntxub Yehauvas. Lawv yog Vajtswv cov yeeb ncuab, thiab lawv xav muab koj ua Vajtswv ib tug yeeb ncuab. Koj yuav tsum xaiv saib, koj xav ua haum leejtwg siab​—Xatas los yog Yehauvas. Yog tias koj xav tau txojsia ntev mus ib txhis, koj yuav tsum txiav txim siab los ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Xatas muaj ntau lub tswvyim dag thiab ntau txojkev haub tibneeg. Feem coob twb qaug rau nws tej kev dag ntxias lawm.​—Qhia Tshwm 12:9.