Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 13

Ua Khawv Koob Yees Siv Thiab Ua Neeb Ua Yaig Tsis Zoo

Ua Khawv Koob Yees Siv Thiab Ua Neeb Ua Yaig Tsis Zoo

Xatas xav kom koj ua khawv koob yees siv. Coob leej fiv tej poj koob yawm txwv los yog tej dab los pov hwm lawv tus kheej kom txhob raug mob raug nkeeg. Lawv ua li no rau qhov lawv ntshai tej dab phem lub hwjchim. Lawv coj khawb tooj khawb hlau los thaiv dab. Lawv haus “tshuaj” thiab muab “tshuaj” los coj ntawm lawv lub cev, lawv vam tias yuav muaj hwjchim pab tau lawv. Nyob hauv lawv tej tsev lossis ntawm tej qhov rooj, ib txhia dai tej yam uas lawv ntseeg tias muaj hwjchim tiv thaiv tau lawv. Lwm cov hlawv xyab hlawv ntawv vim lawv ntseeg tias tej no yuav pab lawv txojkev lag kev luam kom vam meej, kom lawv xeem tau ntawv, thiab kom lawv nrhiav tau txij nkawm.

Txojkev tiv thaiv zoo tshaj plaws uas tawm tsam Xatas yog qhov koj muaj Yehauvas ua koj tus phoojywg. Vajtswv Yehauvas thiab nws cov tubtxib saum ntuj muaj hwjchim tshaj Xatas thiab nws cov dab. (Yakaunpau 2:19; Qhia Tshwm 12:9) Yehauvas xav siv nws lub hwjchim los pab nws cov phoojywg​—cov uas muaj lub siab xib rau nws.​—2 Vaj Keeb Kwm 16:9.

Vajtswv Txojlus hais tias: “Nej tsis txhob . . . ua khawv koob yees siv.” Yehauvas rau txim rau cov neeg uas ua khawv koob yees siv thiab ua neeb ua yaig, vim tias tej no yuav ua rau lawv nyob hauv Xatas Ntxwg Nyoog txojkev tswjhwm.​—Levi Tej Kevcai 19:26.