Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Vajtswv Muaj Xov Zoo Rau Peb!

Lub Tswvyim Hauv Phau Vajlugkub, Yog Leejtwg Lub?

Lub Tswvyim Hauv Phau Vajlugkub, Yog Leejtwg Lub?

Tibneeg yog cov sau phau Vajlugkub, vim li cas ho hais tias yog “Vajtswv txojlus”? (1 Thexalaunika 2:13) Vajtswv Yehauvas siv nws lub hwjchim tshoov lawv sau, lawv thiaj sau tau nws tej lus. Nws tshoov li cas?