Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Phau Ntawv No Yuav Pab Tau Koj Li Cas?

Phau Ntawv No Yuav Pab Tau Koj Li Cas?

Phau ntawv no yuav pab kom koj muaj lub siab xav kawm Vajtswv Txojlus, phau Vajlugkub. Txhua zaj yuav muaj ib co lus nug. Cov nqe Vajlugkub tom qab txhua nqe hauv phau ntawv no yuav teb cov lus nug ntawd.

Thaum koj mloog cov nqe Vajlugkub, ua tib zoo xav seb lo lus teb yog li cas. Yehauvas cov Timkhawv yuav zoo siab hlo pab koj kawm txog Vajtswv Txojlus ntxiv.Nyeem Luka 24:32, 45.

Nco ntsoov tias: Cov ntaub ntawv uas muaj nyob hauv phau ntawv no yog Yehauvas cov Timkhawv luam tawm.