Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 7

Qhia Tej Uas Muaj Tseeb

Qhia Tej Uas Muaj Tseeb

Luka 1:3

LUB NTSIAB LUS: Muab tej xwm uas muaj tseeb los ua pov thawj xwb, cov uas koj qhia thiaj ntseeg thiab paub meej txog lub ntsiab.

XYAUM LI NO:

  • Qhia tej xov xwm uas muaj tseeb. Thaum koj muab Vajtswv lub tswvyim los qhia, nco ntsoov nthuav phau Vajlugkub los nyeem kiag. Yog koj yuav tham txog tej xov xwm uas tej neeg tshawb txujci nrhiav tau, lossis tham txog tej xwm uas koj hnov hauv xov tooj cua lossis Is Taws Nej, ua tib zoo tshuaj seb puas muaj tseeb tso.

  • Piav Vajlugkub thiab lwm yam xov kom raug ntsiab. Yuav kom koj piav tej nqe Vajlugkub raug ntsiab, koj yuav tsum xub paub Yehauvas txojkev xav. Phau Vajlugkub muaj tib lub ntsiab thoob plaws. Koj yuav tsum qhia raws li lub ntsiab ntawd, thiab raws li tej ntaub ntawv uas “tus qhev ncaj thiab ntse” luam tawm. (Mth. 24:45) Yog koj ho tham txog tej uas koj hnov hauv xov tooj cua lossis Is Taws Nej, ua zoo tham txhob hloov lawv tej lus.

  • Pab kom lawv ntseeg tej pov thawj. Tom qab koj nyeem ib nqes Vajlugkub lossis tham ib zaj xov xwm tas, muab piav ntxiv kom cov kawm ras txog qhov tseeb. Siv lus nug lus piv txwv kom lawv lub siab nthuav.