Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 2

Qhia Hauv Nruab Siab Tuaj

Qhia Hauv Nruab Siab Tuaj

2 Khaulee 2:17

LUB NTSIAB LUS: Qhia hauv nruab siab tuaj luag thiaj pom tias koj ntseeg tej uas koj hais, thiab paub tias koj xav pab lawv tiag.

XYAUM LI NO:

  • Thov Vajtswv thiab ua tib zoo npaj ua ntej. Thov Yehauvas pab kom koj xav ntsoov rau lub ntsiab uas koj qhia, txhob xav txog koj tus kheej. Cov ntsiab lus uas koj qhia yuav tsum poob hauv koj lub siab ua ntej. Tsis txhob qog cov ntawv uas koj tshawb tau xwb, yuav tsum qhia tawm hauv nruab siab tuaj.

  • Muaj siab qhia. Xav txog cov neeg uas koj tabtom qhia, seb txoj xov zoo yuav pab tau lawv li cas. Yog koj xav ntsoov rau lawv xwb ces koj tus cwj pwm yuav qhia tias koj mob siab txog lawv tiag. Koj yuav sawv ntseg, piav tes, thiab ua ntsej muag luag ntxhi qhia.

  • Tsa muag ntsia sawvdaws. Thaum koj tabtom qhia, saib cov tibneeg ib tug rau ib tug. Tiamsis nco ntsoov tias nyob rau tej koog tibneeg txaj muag heev thaum koj ntsia lawv. Yog li ntawd, koj yuav tsum paub cai txhob ntsia nruj nruj.