Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 17

Qhia Kom Luag To Taub

Qhia Kom Luag To Taub

1 Khaulee 14:9

LUB NTSIAB LUS: Pab kom tibneeg txais raug lub ntsiab.

XYAUM LI NO:

  • Ua tib zoo tshawb nrhiav. Koj yuav tsum paub zoo txog lub ntsiab uas koj qhia, koj thiaj piav tawm hauv nruab siab tuaj kom luag to taub yoojyim.

  • Hais tsawg paub ntau. Hais lus kom tsawg zog. Yog koj hais tsi ntsees qhov tseem ceeb xwb ces koj hais tsawg los luag paub ntau lawm.

  • Txhais tawm tej lus uas luag tsis paub. Zoo rau koj hais tej lus uas luag to taub. Yog koj yuav qhia txog tej tug hauv phau Vajlugkub uas luag tsis paub, lossis qhia txog cov neeg txheej thaud tej kev coj noj coj ua thiab lawv tej twj ntsuas ub ntsuas no, ces koj yuav tau muab tej no tshab txhais luag thiaj nkag siab.