Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 16

Txhawb Lwm Tus Thiab Xav Qhov Zoo

Txhawb Lwm Tus Thiab Xav Qhov Zoo

Yauj 16:5

LUB NTSIAB LUS: Txhob piav ntev piav ntau txog tej teeb meem. Tiamsis qhia seb Vajtswv yuav daws tej teeb meem ntawd li cas. Pab kom cov uas mloog muaj chaw cia siab thiab muaj siab xyaum raws li lawv tau kawm.

XYAUM LI NO:

  • Xav qhov zoo txog cov uas mloog. Koj yuav tsum ntseeg tias koj cov kwvtij nkauj muam yeej xav ua haum Yehauvas siab. Muaj tej lub sijhawm koj yuav tau ntuas lawv, tiamsis nco ntsoov qhuas txog tej yam zoo uas lawv ua tau lawd.

  • Txhob tham ntev tham ntau txog tej teeb meem. Yog koj muab tej xwm txheej phem los ua qauv qhia, piav kom muaj hauv paus hauv ntsis thiaj tsis txo luag lub zog. Koj zaj lus qhia yuav tsum txhawb kom sawvdaws tuaj zog xwb.

  • Txawj siv phau Vajlugkub. Muab phau Vajlugkub los pab kom sawvdaws pom tias Yehauvas yeej ib txwm pab noob neej los lawm. Yav tom hauv ntej nws tseem yuav ua ntau yam ntxiv thiab. Yog koj qhia txog tej no ces yuav pab kom cov uas mloog muaj kev cia siab thiab ua siab loj siab tuab.