Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 13

Qhia Meej Thiaj Khaws Tau Lub Ntsiab

Qhia Meej Thiaj Khaws Tau Lub Ntsiab

Yaxaya 48:17

LUB NTSIAB LUS: Qhia kom luag pom tias koj zaj lus qhia muaj nqes thiab pab tau lawv lub neej tiag. Qhia ntxaws ntxaws lawv thiaj xyaum tau.

XYAUM LI NO:

  • Paub cov uas koj qhia. Ua tib zoo xav li no: Vim li cas koj zaj lus qhia ho muaj nqes rau cov uas mloog? Yuav pab tau lawv lub neej li cas? Lub ntsiab twg raug lawv siab dua?

  • Qhia kom luag khaws tau lub ntsiab coj mus siv. Qhia meej tom hauv paus tuaj tias zaj lus qhia yog cev rau lawv ntag. Piav cov ntsiab lus tseem ceeb kom ntxaws. Yog koj piav ntiav ntiav ces tibneeg yuav tsis paub xyaum raws li koj qhia. Ua piv txwv li no: Koj qhia tias Vajtswv yuav tsa cov tuag sawv rov qab los. Zoo rau koj nug lawv li no: Yog koj xav pom tus neeg uas koj hlub tshua sawv rov qab los koj yuav tsum ua dabtsi tamsim no? Ces piav meej tias lawv yuav tsum ua li cas.