Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tej Ntsiab Lus Hauv Phau Vajlugkub

 ZAJ 36

Yetha Cov Lus Cog Tseg

Yetha Cov Lus Cog Tseg

Haiv neeg Yixayee rov tso Yehauvas tseg thiab mus pe hawm tej vajtswv cuav. Thaum cov Asmoo tuaj ntaus cov Yixayee, tej vajtswv cuav yeej pab tsis tau lawv li. Cov Yixayee raug tsim txom tau ntau xyoo. Thaum kawg, lawv thiaj thov Yehauvas tias: ‘Peb tau ua txhaum lawm. Thov koj pab peb ntawm peb cov yeeb ncuab txhais tes.’ Cov Yixayee thiaj li muab lawv tej dab mlom tsoo pov tseg thiab tig rov los teev tiam Yehauvas dua. Yehauvas yeej tsis xav kom nws haiv neeg raug kev txom nyem li.

Cov Yixayee thiaj xaiv Yetha los ua tus thawj, coj lawv mus ntaus cov Asmoo. Nws hais rau Yehauvas tias: ‘Yog koj pab kuv kov yeej cov Asmoo, mas leejtwg xub tawm hauv kuv lub tsev tuaj tos kuv, kuv yuav muab pub rau koj.’ Yehauvas hnov Yetha tej lus thov thiab pab nws ntaus yeej cov Asmoo.

 Thaum Yetha rov los txog tsev, ua ciav thawj tug uas tuaj tos nws yog nws tus ntxhais ntag. Nws tus ntxhais hu nkauj ntaus paj nruas seev cev tuaj tos nws. Zaum no Yetha yuav ua li cas? Nws hais tias: ‘Au me ntxhaisʹe, ua li cas koj yuav ua rau kuv nyuaj siab ua luaj li! Vim kuv tau yeem lus rau Yehauvas lawm, yuav thim tsis tau. Kuv yuav cia koj mus teev tiam Yehauvas hauv Silau.’ Nws tus ntxhais teb tias: ‘Txiv, yog koj cog lus rau Yehauvas li cas lawm, cia li ua raws li koj tau cog tseg. Thov cia kuv nrog kuv cov phoojywg mus pem tej roob 2 lub hlis tso, kuv mam li mus.’ Yetha tus ntxhais mus teev tiam Yehauvas hauv lub tsev ntaub sib ntsib mus tas nws lub neej. Txhua xyoo, nws tej phoojywg mus saib nws hauv lub moos Silau.

‘Tus uas nyiam nws tub nws ntxhais heev dua li nyiam kuv kuj tsis tsim nyog ua kuv li.’​—Mathai 10:37