Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

2017-2018 Rooj Sib Txoos—Nrog Tus Sawv Cev Rau Npe-ee

Peem Kam Tiag Kom Khetos Txoj Kevcai Tiav!

Peem Kam Tiag Kom Khetos Txoj Kevcai Tiav!

 YAV SAWV NTXOV

 • 9:40 Tso Suab Nkauj

 • 9:50 Hu Zaj Nkauj 25 Thiab Thov Vajtswv

 • 10:00 Khetos Txoj Kevcai Yog Dabtsi?

 • 10:15 Coj Raws Li Khetos Txoj Kevcai Thaum Yus Nyob Yus Ib Leeg

 • 10:30 Coj Raws Li Khetos Txoj Kevcai Thaum Mus Tshaj Tawm

 • 10:55 Hu Zaj Nkauj 44 Thiab Lus Tshaj Tawm

 • 11:05 Vim Li Cas Khetos Txoj Kevcai Tsim Txiaj Dua?

 • 11:35 Ua Kevcai Raus Dej

 • 12:05 Hu Zaj Nkauj 7

YAV TAV SU

 • 1:20 Tso Suab Nkauj

 • 1:30 Hu Zaj Nkauj 153

 • 1:35 Tej Qauv Zoo

 • 1:45 Piav Phau Tsom Faj

 • 2:15 Coj Raws Li Khetos Txoj Kevcai Hauv Lub Cuab Yig

 • 2:30 Coj Raws Li Khetos Txoj Kevcai Tom Tsev Kawm Ntawv

 • 2:45 Hu Zaj Nkauj 42 Thiab Lus Tshaj Tawm

 • 2:55 Yexus Hlub Koj Li Cas, Hlub Lwm Tus Li Ntawd

 • 3:55 Hu Zaj Nkauj 5 Thiab Thov Vajtswv