Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Hnub 7

Hnub 7

‘Cia li ua khov kho thiab ua koj lub siab tuab. Cia li tos rawv Yehauvas lauj’​—NTAWV NKAUJ 27:14

YAV SAWV NTXOV

 • 9:20 Tso Suab Nkauj

 • 9:30 Hu Zaj Nkauj 137 Thiab Thov Vajtswv

 • 9:40 ZAJ LUS QHIA UA NTU ZUS: Ua Siab Tuab Thev Tej Xwm Txheej Uas Yuav Los Thaum . . .

  • Neeg Hais Tias “Nyob Tiaj Nyob Tus Nyob Tso Siab Plhuav”! (1 Thexalaunika 5:2, 3)

  • Lub Tuam Ceeb Npanpiloo Raug Rhuav Tshem (Qhia Tshwm 17:16, 17)

  • Tshaj Tawm Txog Cov Lawg Loj (Qhia Tshwm 16:21)

  • Kau Hauv Makau Sawv Tawm Tsam (Exekhee 38:10-12, 14-16)

  • Amakedoo Los (Qhia Tshwm 16:14, 16)

  • Kho Txhua Yam Tshiab (Yaxaya 65:21)

  • Raug Sim Zaum Kawg Nkaus (Qhia Tshwm 20:3, 7, 8)

 • 11:10 Hu Zaj Nkauj 49 Thiab Lus Tshaj Tawm

 • 11:20 LUS QHUAB QHIA LOS NTAWM PHAU VAJLUGKUB: Ua Siab Tuab​—Vajtswv Yuav Tsa Cov Tuag Sawv Rov Los (Malakau 5:35-42; Luka 12:4, 5; Yauhas 5:28, 29; 11:11-14)

 • 11:50 Piav Phau Tsom Faj

 • 12:20 Hu Zaj Nkauj 12 Thiab So

 YAV TAV SU

 • 1:35 Tso Suab Nkauj

 • 1:45 Hu Zaj Nkauj 15

 • 1:50 YEEB YAJ KIAB: Yauna Lub Neej​—Yehauvas Khuvleej Thiab Pab Nws Ua Siab Tuab (Yauna 1-4)

 • 2:40 Hu Zaj Nkauj 17 Thiab Lus Tshaj Tawm

 • 2:50 Tsis Txhob Ntshai, Peb Tog Coob Dua Lawv Tog! (Kevcai 7:17, 21; 28:2; 2 Vajntxwv 6:16; 2 Vaj Keeb Kwm 14:9-11; 32:7, 8, 21; Yaxaya 41:10-13)

 • 3:50 Hu Zaj Nkauj Kawg Thiab Thov Vajtswv Xaus