Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 4

Tom Qab Nkawd Mloog Xatas Lus Ua Li Cas Lawm?

Tom Qab Nkawd Mloog Xatas Lus Ua Li Cas Lawm?

Vim Adas thiab Eva tsis mloog Vajtswv lus, nkawd thiaj tuag. Chiv Keeb 3:6, 23

Eva mloog tus nab lus, nws thiaj noj lub txiv. Tom qab ntawd, Eva kuj muab rau Adas noj thiab.

Qhov uas nkawd ua li no txhaum lawm. Vajtswv thiaj tsis pub nkawd nyob hauv lub Vaj Kaj Siab.

Nkawd tsev neeg ua neej txom nyem ntsuav. Nkawd txawj laus txawj tuag. Tom qab Adas thiab Eva tuag, nkawd tsis mus nyob rau sab yeeb ceeb; thiab tsis muaj nkawd nyob qhovtwg ntxiv lawm.

 Cov tuag tsis muaj sia ib yam li tej hmoov av. Chiv Keeb 3:19

Tibneeg txawj tuag vim lawv yog Adas thiab Eva cov xeeb ntxwv. Cov tuag tsis pom kev, tsis hnov lus, thiab tsis txawj ua dabtsi li lawm.Laj Lim Tswvyim 9:5, 10.

Yehauvas tsis yog tsim kom tibneeg txawj tuag. Tsis ntev tom hauv ntej no nws yuav tsa cov tuag ciaj sawv rov los. Yog tias lawv mloog nws lus, lawv yuav tau nyob mus ib txhis.