Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

2017 Daim Kom Tswj

Hnub 7

Hnub 7

“Tus uas thev taus txog thaum kawg yuav dim”​—MATHAI 24:13

YAV SAWV NTXOV

 • 9:20 Tso Suab Nkauj

 • 9:30 Hu Zaj Nkauj 52 Thiab Thov Vajtswv

 • 9:40 ZAJ LUS QHIA UA NTU ZUS: Peb Yuav Tsum “Ua Siab Ntev Thev Sib Tw Dhia”

  • Dhia Tiag Kom Yeej! (1 Khaulee 9:24)

  • Xyaum Tiag (1 Khaulee 9:25-27)

  • Muab Lub Nra Txo Cia (Henplais 12:1)

  • Coj Raws Tej Qauv Zoo (Henplais 12:2, 3)

  • Noj Zoo (Henplais 5:12-14)

  • Haus Dej Kom Ntau (Qhia Tshwm 22:17)

  • Dhia Raws Kevcai (2 Timaute 2:5)

  • Xam Ntsoov Tus Nqe Zog (Loos 15:13)

 • 11:10 Hu Zaj Nkauj 1 Thiab Lus Tshaj Tawm

 • 11:20 LUS QHUAB QHIA LOS NTAWM PHAU VAJLUGKUB: Tsis Txhob Poob Siab! (Yaxaya 48:17; Yelemi 29:11)

 • 11:50 Piav Phau Tsom Faj

 • 12:20 Hu Zaj Nkauj 148 Thiab So

 YAV TAV SU

 • 1:35 Tso Suab Nkauj

 • 1:45 Hu Zaj Nkauj 142

 • 1:50 YEEB YAM: Cia Li Nco Txog Lauj Tus Pojniam​—Zaj 3 (Luka 17:28-33)

 • 2:20 Hu Zaj Nkauj 32 Thiab Lus Tshaj Tawm

 • 2:30 Npaj Tos, Yeej Yuav Tsis Sej Cia Ntev! (Hanpaku 2:3)

 • 3:30 Hu Zaj Nkauj 154 Thiab Thov Vajtswv Xaus