Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Tuag Tej Plig​—Lawv Puas Pab Tau Koj Lossis Ua Phem Rau Koj? Puas Muaj Tej Plig Ntawd Tiag Tiag?

Phau Vajlugkub qhia li cas txog cov tuag? Lawv puas pab tau koj lossis ua phem rau koj?

Cov Lus Piav Qhia

Muaj tsheej plhom tus ntseeg tias tibneeg tuag mus ua plig thiab tej plig tseem pom thiab cuam tshuam tibneeg lub neej hauv ntiajteb no. Qhov no puas muaj tseeb?

Tej Plig Tsis Tau Xub Ua Neeg Nyob Thiab Tuag Hauv Ntiajteb

Vajtswv cov lus sam hwm rau Adas pab peb to taub txog kev tuag.

Muaj Tsheej Plhom Tus Plig

Tus tub qhe Daniyee tau ua yog toog pom ib puas plhom tus tubtxib saum ntuj.

Kev Fav Xeeb Saum Ntuj Ceeb Tsheej

Cov tubtxib limhiam tau coj tibneeg yuam kev thiab ua rau tibneeg raug kev txom nyem loj heev rau hauv ntiajteb.

Dab Yog Cov Tua Tibneeg!

Phau Vajlugkub thiab tej uas tibneeg raug niaj hnub niam no ua pov thawj tias dab limhiam npaum li cas.

Cov Dab Dag Tias Cov Tuag Tseem Ciaj Sia

Cov dab dag ntxias neeg thoob ntiajteb tiamsis phau Vajlugkub qhia tias tej kev dag ntxias ntawd yog dabtsi.

Teev Tiam Yehauvas, Txhob Teev Tiam Xatas

Yuav ua li cas koj thiaj paub tias qhovtwg yog qhov yog?

Lub Neej Zoo Kawg Nkaus Tom Hauv Ntej

Xatas thiab nws cov dab yuav tsis tau ntxias noob neej ntev lawm. Thaum ntawd, Yehauvas yuav foom koob hmoov ntau yam rau noob neej.

Lub Vaj Kaj Siab Hauv Lub Ntiajteb

Lub ntiajteb yuav zoo li cas thaum Yehauvas muab txhua yam kho dua tshiab?