Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

19. Nyob Ruaj Hauv Vajtswv Txojkev Hlub

19. Nyob Ruaj Hauv Vajtswv Txojkev Hlub

1 YEHAUVAS HLUB KOJ

“Vajtswv hlub ntiajteb kawg li nws thiaj pub nws tib leej Tub los kom txhua tus uas ntseeg leej Tub ntawd thiaj tsis puam tsuaj tiamsis yuav tau txojsia ib txhis tsis kawg.”​—Yauhas 3:16

Ua li cas koj ho paub tias Vajtswv hlub koj?

  • Ntawv Nkauj 91:2

    Yehauvas yog peb qhov chaw nkaum. Nws nplig peb thaum peb muaj kev nyuaj siab.

  • Ntawv Nkauj 37:29

    Nws pab kom peb muaj kev cia siab rau yav tom hauv ntej.

  • 1 Timaute 6:12, 19

    Vajtswv yuav muab txojsia ib txhis tsis kawg rau peb. Hauv lub vaj kaj siab peb yuav nyob kaj siab lug thiab tsis muaj mob muaj nkeeg li lawm.

2 KOJ YUAV TSUM HLUB YEHAUVAS

“Koj yuav tsum hlub [Yehauvas] uas yog koj tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, thiab kawg koj lub tswvyim.”​—Mathai 22:37

Koj yuav tsum hlub Vajtswv li cas?

3 NYOB RUAJ HAUV VAJTSWV TXOJKEV HLUB

“Nyob hauv Vajtswv txojkev hlub.”​—Yuda 21

Yuav ua li cas koj thiaj muaj kev sib raug zoo nrog Yehauvas?