Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Cob Koj Cov Menyuam

Cov Lus Piav Qhia

Cov Lus Piav Qhia

“Koj yuav tsum hlub [Yehauvas] uas yog koj tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, thiab kawg dag kawg zog. Koj yuav khaws tej lus uas hnub no kuv qhia koj rau hauv koj lub siab, thiab koj yuav ua tib zoo qhia tej lus no rau koj tej menyuam, thiab hais txog tej lus no rau thaum koj nyob hauv tsev, thaum koj taug kev, thaum koj pw thiab thaum koj sawv.”​—KEVCAI 6:5-7.