Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

COV NTSIAB LUS

COV NTSIAB LUS

Ntu 1 THAUM TSIM NTUJ TSIM TEB MUS TXOG THAUM DEJ NYAB

Ntu 2 LUB SIJHAWM DEJ NYAB MUS TXOG LUB SIJHAWM KHIAV DIM IYI TEB

Ntu 3 THAUM KHIAV DIM IYI TEB MUS TXOG YIXAYEE THAWJ TUG VAJNTXWV

Ntu 4 YIXAYEE THAWJ TUG VAJNTXWV MUS TXOG THAUM POOB CEV QHEV RAU NPANPILOO

Ntu 5 THAUM POOB CEV QHEV RAU NPANPILOO MUS TXOG THAUM KHO YELUXALEES TUS NTSA LOOG

Ntu 6 HNUB YUG YEXUS MUS TXOG HNUB NWS TUAG

Ntu 7 THAUM YEXUS CIAJ SAWV ROV LOS MUS TXOG THAUM POVLAUJ RAUG KAW

Ntu 8 TEJ UAS PHAU VAJLUGKUB QHIA UA NTEJ YEEJ YUAV MUAJ TSEEB