Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUS NUG 1

Vajtswv Yog Leejtwg?

Vajtswv Yog Leejtwg?

“Thov ua kom lawv paub tias koj tib leeg xwb uas npe hu ua [Yehauvas] thiaj yog tus Vajtswv Loj Dua Ntais.”

Ntawv Nkauj 83:18 *

“Cia li paub tias [Yehauvas] yog Vajtswv, nws yog tus uas tsim peb, peb yog nws li.”

Ntawv Nkauj 100:3

“Kuv yog [Yehauvas], no yog kuv lub npe, kuv lub hwjchim ci ntsa iab kuv tsis pub rau lwm tus, thiab tej lus uas qhuas kuv tsis pub rau tej dab mlom.”

Yaxaya 42:8

“Txhua tus uas tuav [Yehauvas] lub npe thov yuav dim.”

Loos 10:13

“Vim txhua lub tsev muaj tus uas ua, tiamsis tus uas tsim txhua yam huvsi yog Vajtswv.”

Henplais 3:4

 “Cia li tsa muag ntsia saum ntuj, leejtwg tsim tej no? Yog tus uas coj tej hnub qub huvsi los suav thiab hu txhua lub los raws li tej npe. Vim nws muaj hwjchim loj kawg nkaus thiab muaj zog heev, thiaj tsis tu ncua ib lub li.”

Yaxaya 40:26

[Cov lus hauv qab taw qhia]

^ nqe 1 Nyob rau ntau phau Vajlugkub, tibneeg tau muab Yehauvas lub npe hloov ua Tus Tswv lossis Yawmsaub. Ib txhia ntseeg tias txhaum rau tibneeg hu lub npe Yehauvas. Tiamsis nyob hauv phau Vajlugkub, Vajtswv lub npe muaj tshwm txog li 7,000 tawm zaus. (Mus nyeem Khiav Dim 3:​14, hauv qab taw qhia.) Hauv cov nqe Vajlugkub no peb thiaj rov muab Yehauvas lub npe los tso rau, kom zoo ib yam li thaum ub.