Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUS NUG 8

Puas Yog Vajtswv Tsim Kev Txom Nyem?

Puas Yog Vajtswv Tsim Kev Txom Nyem?

“Tsis muaj ib zaug Vajtswv yuav ua limhiam kiag li, thiab tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav ua txhaum.”

Yauj 34:10

“Leejtwg raug dag ntxias nws tsis txhob hais tias, ‘Kuv raug Vajtswv ntxias,’ rau qhov Vajtswv yeej tsis raug txojkev phem ntxias thiab nws kuj tsis ntxias leejtwg li.”

Yakaunpau 1:13

“Cia li muab nej txhua yam kev txhawj xeeb tso plhuav rau nws, vim nws mob siab nej.”

1 Petus 5:7

“Tus Tswv tsis sej nws tej lus cog tseg raws li qee leej xav ntawd tiamsis nws ua siab ntev rau nej, vim nws tsis xav cia leejtwg puam tsuaj, tiamsis xav kom txhua tus ntxeev dua siab tshiab.”

2 Petus 3:9