Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUS NUG 10

Phau Vajlugkub Cog Lus Li Cas Txog Yav Tom Hauv Ntej?

Phau Vajlugkub Cog Lus Li Cas Txog Yav Tom Hauv Ntej?

“Cov ncaj ncees yuav tau lub tebchaws ua lawv teej lawv tug, thiab tau nyob rau hauv mus ib txhis.”

Ntawv Nkauj 37:29

“Lub ntiajteb nyob ruaj mus ib txhis.”

Laj Lim Tswvyim 1:4

“Nws yuav muab txojkev tuag nqos kiag mus ib txhis, Vajtswv [Yehauvas] yuav so ib tsoom neeg tej kua muag ntawm lawv lub plhu.”

Yaxaya 25:8

“Mas tus neeg dig muag yuav pom kev, tus neeg lag ntseg yuav hnov lus. Tus neeg ceg tawv yuav dhia caws qia yam li muas lwj, tus neeg uas hais tsis tau lus tus nplaig yuav hu nkauj xyiv fab hlo. Dej yuav txhawv hauv tebchaws moj sab qhua thiab yuav txhawv dej ntws hauv ntuj nrag teb do.”

Yaxaya 35:5, 6

“Nws yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag, txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm, vim tej qub twb dua tag lawm.”

Qhia Tshwm 21:4

 “Lawv yuav ua vaj tse thiab tau nyob rau hauv, lawv yuav cog vaj txiv hmab thiab tau noj tej txiv ntawd. Lawv yuav tsis ua vaj tse rau lwm tus los nyob, lawv yuav tsis cog rau lwm tus noj, rau qhov kuv haiv neeg li hnub nyoog yuav zoo yam li tej ntoo, thiab cov uas kuv xaiv cia lawd yuav tau siv tej uas lawv txhais tes ua ntev kawg li.”

Yaxaya 65:21, 22