Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUS NUG 20

Koj Yuav Tsum Ua Li Cas Phau Vajlugkub Thiaj Pab Tau Koj?

Koj Yuav Tsum Ua Li Cas Phau Vajlugkub Thiaj Pab Tau Koj?

THAUM KOJ TABTOM NYEEM PHAU VAJLUGKUB, XAV TXOG COV LUS NUG NO:

Cov nqe no qhia li cas txog Vajtswv Yehauvas?

Cov nqe no txhawb lub ntsiab hauv phau Vajlugkub li cas?

Kuv yuav xyaum raws li cov nqe no li cas?

Kuv yuav muab cov nqe no coj mus pab lwm tus li cas?

“Koj tej lus yog lub teeb rau kuv txhais kotaw thiab yog qhov kaj rau kuv txojkev.”

Ntawv Nkauj 119:105