Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUS NUG 9

Vim Li Cas Muaj Kev Txom Nyem?

Vim Li Cas Muaj Kev Txom Nyem?

“Yog li no, lub txim tshwm los rau hauv lub ntiajteb yog tim tib leeg, thiab txojkev tuag tshwm los yog tim lub txim ntawd, thiab txojkev tuag kis mus rau ib tsoom neeg txhua tus vim yog neeg txhua tus ua txhaum muaj txim.”

Loos 5:12

“Nej cov uas hais tias, ‘Hnub no lossis tagkis peb yuav mus rau lub moos ub lub moos no thiab nyob ntawd ib xyoos ua lag ua luam kom tau tshaj thawj,’ mloog tib zoo ov. Tiamsis nej twb tsis paub yuav muaj xwm dabtsi rau tagkis. Nej txojsia zoo li cas? Kuj zoo ib yam li tej huab uas nyob ib pliag xwb kuj ploj tag lawm.”

Yakaunpau 4:13, 14

“Qhov uas Vajtswv tus tub tshwm los twb yog nws los rhuav dab Ntxwg Nyoog tes haujlwm.”

1 Yauhas 3:8

“Lub ntiajteb huvsi nyob hauv tus uas Phem qab hwjchim.”

1 Yauhas 5:19