Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Hu Nkauj Rau Yehauvas—Cov Nkauj Tshiab

 Zaj Nkauj 150

Nqes Tes Hlo

Nqes Tes Hlo

Theej Tawm:

(Mathai 9:37, 38)

 1. Yehauvas paub tej peb cheem tsum

  Kom peb vam meej nyob kaj siab lug.

  Nws tsav tswvyim puv npo rau peb

  Txawj ua nws tes haujlwm tsis tseg.

  (TXAIS)

  Nqes tes hlo, rau siab ntso

  Ua Vajtswv tes num.

  Qhovtwg tsis muaj neeg qhia, peb mus kiag,

  Vim yog txojkev hlub.

 2. Txhua leej txhua tus sib hlub sib pab

  Muaj haujlwm ntau, yeej ua tsis tag.

  Qhovtwg tu ncua peb nqes tes tu

  Peb ua li no thiaj yog kev hlub.

  (TXAIS)

  Nqes tes hlo, rau siab ntso

  Ua Vajtswv tes num.

  Qhovtwg tsis muaj neeg qhia, peb mus kiag,

  Vim yog txojkev hlub.

 3. Nyob deb nyob ze hauv peb tej zos

  Peb xyaum thiab kawm yam tshiab tas zog.

  Peb kub siab lug xyaum lwm yam lus,

  Tshaj tawm mus rau txhua leej txhua tus.

  (TXAIS)

  Nqes tes hlo, rau siab ntso

  Ua Vajtswv tes num.

  Qhovtwg tsis muaj neeg qhia, peb mus kiag,

  Vim yog txojkev hlub.

(Rho ntawm Yh. 4:35; Ttx. 2:8; Loos 10:14.)